Szkolenie: Non-formal education in formal contexts of learning. A successful encounter.

Fundacja FAQM była organizacją partnerską w projekcie dotyczącym podnoszenia kompetencji pracowników młodzieżowych. W ramach projektu zoranizowano szkolenie: Non-formal education in formal contexts of learning. A successful encounter odbyło się Borrello (ITALY) w dniach 13-22.11.2019. Celem szkolenia było podniesienie i rozwinięcie kompetencji, poznanie metod i praktycznych narzędzi do planowania i realizacji działań w zakresie edukacji pozaformalnej w formalnym kontekście edukacji, takim jak szkoły i Rady Młodzieży. Ideą projektu było wygenerowanie zainspirowanie do stosowania podejść i metodologii mogących wspierać młodych ludzi w ich rozwoju.

Szkolenie zostało podzielone na 3 części. Pierwsza z nich koncentrowała się na wzajemnej wymianie wiedzy uczestników (doświadczenia osobiste, kulturowe, grupowe) oraz na zrozumieniu i zrozumieniu głównych elementów edukacji pozaformalnej (uczenie się przez działanie i aktywne uczenie się, autoewaluacja, analiza potrzeb, uczenie międzykulturowe itp.). Druga część obejmowała zastosowanie narzędzi (działania tematyczne) w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych uczestników i zwiększenia ich konkretnych kompetencji poprzez edukację pozaformalną w zakresie niektórych zagadnień, takich jak kwestie środowiskowe, komunikacja i umiejętności twórcze, pokojowe rozwiązywanie konfliktów, sposoby radzenia sobie z problemami, przestrzeganie praw człowieka, pokonywanie barier językowych. W trzeciej części uczestnicy, w oparciu o umiejętności i wiedzę zdobytą na poprzednich etapach, realizowali działania praktyczne zwielokrotniające zastosowanie osiągnięć edukacyjnych.

W kursie szkoleniowym wzięli udział uczestnicy z: Włoch, Wielkiej Brytanii, Serbii, Bułgarii, Rumunii, Belgii, Niemiec, Chorwacji, Słowenii i Polski.

Wnioskodawcą i koordynatorem projektu był ARCI n.a Circolo Territoriale Chieti z Włoch.

Wrażenia uczestniczek z Polski:

 Z ogromną przyjemnością wzięłam udział w szkoleniu NFE Training Course w Borrello we Włoszech w listopadzie tego roku.Dla mnie jako nauczycielki w szkole średniej w Polsce, temat nieformalnego nauczania był terminem niejasnym i nieznanym. Przez 8 dni intensywnej pracy zdałam sobie sprawę, że kształcenie formalne i kształcenie pozaformalne muszą się łączyć, ponieważ potrzebują się wzajemnie. Widziałam także, że w naszej formalnej praktyce nauczania istnieją już metody pozaformalne, ale teraz dzięki szkoleniu zostałam wyposażona w nowe metody i możliwości, aby uczynić  działalnoś nieformalną bardziej wydajną.

Bardzo ważnym aspektem treningu był wymiar interpersolnalny. Poznałam wspaniałych entuzjastów z różnych części Europy, którzy pomogli mi skupić się na tym, co najważniejsze w zawodzie nauczyciela – na relacjach. Specjalne podziękowania należą się grupie ARCI, która ułatwiła nam wszystkie zadania i działania. Pozostaję na wyżynach podziwu! (Ola)

Po raz pierwszy miałam okazję uczestniczyć w tego typu warsztatach dotyczących edukacji pozaformalnej w Borello we Włoszech. Tematyka szkolenia wpisała się w to co robię na co dzień, dzięki czemu wiedzę zdobytą na warsztatach będę mogła wykorzystać w praktyce. W zajęciach uczestniczyli pracownicy różnych instytucji państwowych i prywatnych, co pozwoliło poznać nam inne metody pracy oraz nowe spojrzenie na problemy, które rozwiązujemy każdego dnia. Najbardziej wartościowe były dla mnie warsztaty praktyczne, na których braliśmy udział w zadaniach a następnie mogliśmy skonfrontować swoje wnioski. Szczególnie przydatne w mojej pracy zawodowej były zagadnienia dotyczące motywacji do podejmowania i kontynuowania nauki oraz integracji.  Była to wspaniała okazja do zawiązania nowych znajomości i międzynarodowego transferu wiedzy. (Kasia)

Szkolenie „Non Formal Education in Formal Contexts of Learning: a Successful Encounter” było moim pierwszym tego typu doświadczeniem w kontekście edukacji nieformalnej. Szkolenie miało w dużej mierze formę warsztatową. Pracując nad realizacją poszczególnych zadań w grupach międzynarodowych mogłam nie tylko poszerzyć swoją wiedzę z zakresu tematu szkolenia, ale przede wszystkim poznać działania organizacji w różnych częściach Europy. Spotkanie w Borrello wzbogaciło mój warsztat pracy zarówno jako wychowawcy, jak i nauczyciela języka angielskiego. Poznając nowe metody i formy pracy, równocześnie dobrze się bawiłam w przyjaznej atmosferze. Pobyt w Borrello przypomniał mi jak ważna jest umiejętność rozumienia się nawzajem, co jest niezbędne w budowaniu relacji pełnej zaufania i rozwijaniu umiejętności współpracy. Przygotowanie szkolenia przez organizatorów było dopracowane w każdym szczególe, co ułatwiało rozwijanie pozytywnych relacji między uczestnikami, ale również między uczestnikami a prowadzącymi szkolenie. Z pewnością wiele przywiezionych z Włoch pomysłów wykorzystam i podzielę się nimi z kadrą nauczycieli, z którymi pracuję na co dzień. Uświadomiłam sobie, że rozwijanie umiejętności zrozumienia i współpracy powinniśmy zacząć od siebie. (Anna)

Szkolenie zostało sfinansowane z Programu Erasmus Plus