Szkolenie „Sport jako narzędzie w walce z przemocą i radykalizacją nastrojów”

W dniach 2-7 kwietnia 2019 w Madrycie odbyło się szkolenie pracowników młodzieżowych i wolontariuszy z Hiszpanii, Turcji, Polski, Włoch i Portugalii dotyczące wykorzystania sportu jako metody w walce z przemocą i radykalizacją nastrojów wśród młodzieży. Trzyosobowa reprezentacja z Polski jest w trakcie opracowania raportu dotyczącego dobrych praktyk i wiedzy z jaką wrócili w kontekście tematu szkolenia. Na razie raport wizualny w postaci dokumentacji zdjęciowej i filmowej można znaleźć naciskając na zdjęcia poniżej.

Zdjęcia ze szkolenia
Materiał filmowy ze szkolenia