Szkolenie iYWnspiration

 W dniach od 15 do 21 lutego 2020 w Radomiu w Polsce Fundacja FAQM miała przyjemność organizować szkolenie iYWnspiration dla pracowników młodzieżowych chcących rozwinąć swoje kompetencje i wiedzę dotyczącą włączania młodzieży  w tym z niepełnosprawnościami w codziennych działaniach i projektach.

Podczas szkolenia uczestnicy testowali specjalnie przygotowany program szkolenia, który zawierał moduły dotyczące włączania ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z niepełnosprawnościami, wspierania i metod pracy. W trakcie szkolenia uczestnicy zostali wyposażeni w praktyczne narzędzia, metody jak również zostali zainspirowani do samodzielnego planowania i realizacji  działań włączających w swoich grupach lokalnych. W szkoleniu wzięło udział 16 uczestników z Estonii, Gruzji, Armenii i Polski. Szkolenie było wspierane przez 2 trenerki z Estonii.

Metody szkoleniowe: szkolenie oparte było na uczeniu eksperymentalnym, metodach pozaformalnych. Uczestnicy byli kreatorami swojego procesu uczenia się. Częścią szkolenia było zwiedzanie Niewidzialnej Wystawy oraz udział w warsztatach dotyczących kultury Głuchych oraz metod pracy edukacji pozaformalnej prowadzonych przez głuchych trenerów Konrada Kozłowskiego i Artura Werbla.

W na potrzeby szkolenia powstały materiały filmowe w formie wystąpień TED dotyczące włączania  osób niepełnosprawnościami  zrealizowane przez ekspertów do spraw niepełnosprawności. Materiały filmowe dotyczą  włączania osób głuchych, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością intelektualną, chorobami psychicznymi.

  1. Włączanie osób głuchych
  2. Włączanie osób niewidomych
  3. Włącznie osób słabowidzących
  4. Włączanie osób z niepełnosprawnością intelektualną
  5. Włączanie osób z chorobami psychicznymi

Album ze zdjęciami /aktywny po naciśnięciu zdjęcia/:

Szkolenie iYWnspiration jest częścią projektu Inclusive Youth Work, KA2 finansowanego  z Programu Erasmus Plus.