Spotkanie zespołu projektowego „Inclusive Youth Work”

Za nami pierwszy dzień pracy zespołu projektowego z Polski, który w Warszawie spotkał się w pełnym składzie w celu wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego produktu finalnego projektu „Inclusive Youth Work”. Rozmawialiśmy o edukacji włączającej w Polsce, wyzwaniach oraz dobrych praktykach, które prezentować będziemy naszym partnerom z Armenii, Gruzji i Estonii za kilka tygodni na seminarium w Gruzji. Zwieńczeniem dnia był udział w koncercie Czesława Mozila z tłumaczeniem na PJM w ramach Festiwalu Kultury Bez Barier.