Look Around

LOOK AROUND – NIEZAPOMNIANA PRZYGODA W KAZIMIERZU DOLNYM DZIĘKI PROGRAMOWI ERASMUS PLUS
Agnieszka Grabowska

“LOOK AROUND “ to wielokulturowa wymiana młodzieży zorganizowana przez Fundację FAQM z Polski wraz z partnerami, która odbyła siew Kazimierzu Dolnym w Polsce w dniach 09-17 czerwca 2017 w ramach Programu Erasmus Plus. Uczesnitczyło w niej 30 młodych ludzi wraz z liderami z sześciu krajów: Armenii, Gruzji, Ukrainy, Hiszpanii, Włoch i Polski. Głównym celem projektu było zgromadzenie młodych ludzi pochodzących z różnych kultur i środowisk w jednym miejscu aby stworzyć warunki do doalogu międzykulturowego i atmosfery wzajemnego poszanowania. Poprzez zajęcia tak na świeżym powietrzu jak i w sali warsztatowej staraliśmy się wzbudzić świadomość uczestników o kulturowej różnorodności, potrzebie  wzajemnej tolerancji, zrozumienia i szacunku. Jak również zachęcaliśmy do bycia aktywnym w swoim środowisku i działań przeciwko dyskryminacji oraz łamaniu stereotypów. Projekt był naszą odpowiedzią na obecne wyzwania i pytania stawiane w Europie- tożsamość europejską w kontekście uchodźców, obywatelstwo europejskie, jednosć w różnorodności i wspólne wartości. Uczestnicy mieli możliwość wypowiadania się na tematy europejskie i prezentaję swoich przemyśleń podczas organizowanych dyskusji i rozmów nieformalnych. Drugim ważnym elementem wymiany młodzieży była autorefleksja na teamt swojego własnego uczenia się oraz odkrywanie zalet edukacji pozaformalnej w tym procesie. Poprzez różnorodne warsztaty i inne aktywności uczestnicy mogli doświadczyć i odkryć swój własny potencjał w budowaniu tolerancyjnej i zjednoczonej w różnorodności Europie. Uczyli się swoich kultur i pogłębiali wiedze na temat swoich krajów co pozwoliło im przełamać wiele stereotypów. Swoją kreatywność i umiejętności artystyczne wykorzystali podczas wydawania gazety internetowej, pisania bloga czy kręcenia filmow video dokumentujacyh projekt. Językiem projektu był anglielski, ale w czasie zajęć jedna z sesji poświęcona była językom narodowym jako ważnemu elementowi kultur europejskich. Skoncentrowaliśmy się na rozważaniach pojęcia DOMU -  Europy jako miejsca bezpiecznego dla jej mieszkańców i gości w kontekście solidarnosci z innymi i wzajemnego zrozumienia. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat Youthpass dokumentujący wyniki uczenia w ramach edukacji pozaformalnej.

Organizacje partnerskie:
Youth For Exchange and Cooperation, Armenia
GEORGIAN YOUTH FOR BETTER FUTURE, Georgia
Istituto Suore Pie Operaie dell'Immacolata Concezione, Italy
Institute of Ukrainian Studies, Ukraine
Backslash, Spain

Sponsorzy:
Erasmus Plus
Fogiel & Fogiel Bakery

Partnerzy:
Przystanek Łucka

NEWSPAPER

VIDEO

BLOG

 

PHOTO GALLERY

O projekcie po projekcie