Informacja o darowiznach 2021

Fundacja FAQM w roku 2021 otrzymała darowizny pieniężne w wysokości 300zł. Kwota została przeznaczona na cele statutowe.