Inclusive Youth Work

„Inclusive Youth Work” to projekt w ramach Akcji 2 Programu Erasmus Plus realizowany w partnerstwie międzynarodowym od lutego 2019 do stycznia 2020. W skład partnerstwa wchodzą organizacje z 4 krajów: Estonii, Armenii, Polski i Gruzji. Partnerstwo zostało stworzone przez następujące organizacje: Tartu Noorsootöö Keskus, Armavir Development Center, Research – Intellectual Club „Dialogue of generations” Georgia, Fundacja proFesjonalni Aktywni Qlturalni Mlodzi (Fundacja FAQM).

Fundacja FAQM wraz z partnerami lokalnymi: II Liceum Ogólnokształcące im. W.Broniewskiego w Koszalinie oraz OSWG im. J.Siestrzyńskiego w Warszawie reprezentuje Polskę. Priorytetem projektu jest włączenie społeczne. Główny cel obejmuje wypracowanie innowacyjnych rozwiązań do zastosowania przez organizacje partnerskie w zakresie rozwijania kompetencji pracowników młodzieżowych pozwalających na włączenie młodzieży z niepełnosprawnością do swoich działań, a tym samym wspierania aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym i działania na rzecz młodzieży.

Cele pośrednie projektu obejmują: wsparcie pracowników młodzieżowych poprzez dostarczenie metodologii i szkolenia z obszaru działań włączających w pracy z młodzieżą; stworzenie i przetestowanie modułu szkoleniowego w pięciu językach bazującego na dobrych praktykach organizacji partnerskich; budowanie świadomości dotyczącej włączania społecznego osób z niepełnosprawnością jak również promowanie w/w działań w obszarze pracy z młodzieżą i edukacji pozaformalnej;  zbudowanie międzynarodowej sieci pracowników młodzieżowych zainteresowanych działaniami włączającymi.

W lutym 2019 roku w Tartu odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu, na którym zostały podzielone zadania i odpowiedzialności w projekcie, ustanowiono kanały komunikacji i uzgodniono sposoby promocji i zapewnienia widoczności projektu.

W maju 2019 odbyła się wizyta studyjna w Armenii podczas której partnerzy mieli okazję zapoznać się z organizacjami pozarządowymi i najlepszymi dobrymi praktykami dotyczącymi włączania w życie społeczne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w tym kraju. Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej z wizyty studyjnej poprzez kliknięcie na poniższe zdjęcie.

W dniach 27.10 – 02.11.2019 w Tskaltubo w Gruzji odbyło się seminarium z udziałem ekspertów ze wszystkich krajów partnerskich. Podczas seminarium wypracowano główne założenia produktu końcowego projektu – programu szkolenia dla pracowników młodzieżowych, którego pierwszy pilotaż z udziałem grupy docelowej odbędzie się w lutym 2020, w Radomiu.

Dostęp do galerii zdjęć po naciśnięciu  zdjęcia.