Goście z Hiszpanii w Radomiu

W ramach projektu finansowanego ze środków UE grupa 25 uczniów z Hiszpanii wraz z dwojgiem opiekunów gościła w Radomiu w dniach 11 – 14 listopada 2021 w ramach projektu „HEENTREDIGComp”. Cele projektu to m.in. edukacja nieformalna w tym nauczanie  młodych ludzi kreatywności, zdolności do podejmowania ryzyka, pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, adaptacji w innym środowisku czy rozwój umiejętności cyfrowych.

Częścią projektu była wizyta w Polsce w tym pobyt w Radomiu gdzie dzięki współpracy z Fundacją FAQM zorganizowano spotkania w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. Anna Malczewska, reprezentująca OHP opowiedziała jakiego wsparcia udziela ta instytucja osobom młodym. Ponadto goście z Hiszpanii mogli zobaczyć jak wygląda praktyczna nauka zawodu o specjalności fryzjerstwo. Z zainteresowaniem oglądano także wystawy prezentowane w Mazowieckim Centrum Sztuki „Elektrownia”. Zaciekawienie wzbudziła również historia tej mazowieckiej placówki kultury. Goście z Hiszpanii otrzymali także drobne upominki  od władz samorządu Mazowsza przekazane przez Wiolettę Kotkowską, wicedyrektor Centrum Sztuki. Przedstawiciele Fundacji FAQM przygotowali dla uczestników projektu prezentacje poświęcone tematyce mobilności w Europie oraz  europejskim programom w dla młodzieży.  Młodym Hiszpanom przedstawiono także prezentację przybliżającą Polskę, Mazowsze i Radom.  Kolejnym etapem projektu będzie wyłonienie najlepszego pomysłu młodych ludzi na przedsiębiorczość. Finaliści pojadą do Ankary gdzie zaprezentują się wśród uczestników z Turcji, Grecji i Włoch.

Mamy nadzieję, że wizyta w Radomiu zaowocuje kolejnymi i zainspiruje do poznawania polskiej kultury oraz wymiany dobrych praktyk w obszarze pracy z młodzieżą.