Ent4NEET edukacja przedsiębiorczości


/Pełna treść raportu dostępna po najechaniu i naciśnięciu myszką na powyższą grafikę/

W kwietniu 2021 roku rozpoczął się projekt Erasmus+ pod tytułem “Ent4NEET – edukacja przedsiębiorczości dla NEET”, który jest realizowany w międzynarodowym partnerstwie,  w skład którego wchodzą:

Stowarzyszenie Let’s Keep Learning OLNUS z Włoch, Stowarzyszenia Aidejoven z Hiszpanii, Stowarzyszenie Drustvo za izobrazevanje in socialni razvoj ze Słowenii, Stowarzyszenie FOXPOPULI ze Szwecji i Fundacja proFesjonalni Aktywni Qlturalni Młodzi z Polski.

Dwuletni projekt ma na celu wymianę dobrych praktyk pomiędzy pięcioma organizacjami partnerskimi w zakresie praktycznego podejścia do przedsiębiorczości, rozumianej jako zestaw umiejętności przekrojowych przydatnych na rynku pracy. Projekt ma wesprzeć w tym zakresie  młodych ludzi w wieku 19-26 lat nie mających doświadczenia zawodowego i nieuczących się będących w grupie tzw. NEET. Będzie to również okazja do wymiany dobrych praktyk pomiędzy organizacjami młodzieżowymi, osobami pracującymi z młodzieżą, trenerami i wszystkimi, którzy są zaangażowani we wsparcie w rozwoju młodych ludzi.

Projekt zakłada poszerzenie i wzmocnienie umiejętności osób pracujących z młodzieżą i trenerów poprzez zastosowanie w praktyce najlepszych praktyk pracy z młodzieżą.

Przewidziano szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne lokalne, jak i zagraniczne (w Szwecji i Hiszpanii), w których udział weźmie 20 osób pracujących z młodzieżą i 50 młodych ludzi w wieku 16-29 lat.

„Ent4NEET – Entrepreneurial Education for NEET” to projekt współfinansowany ze środków Programu Erasmus+ Unii Europejskiej, zarządzany przez włoską Narodową Agencję Programu Erasmus+ działającą w obszarze MŁODZIEŻY.

Projekt wpisuje się w założenia przyjętej przez Komisję Europejską Agendy 2030 na rzecz kształcenia w zakresie przedsiębiorczości, której celem jest wyposażenie obywateli UE w umiejętności przekrojowe, aby zwiększyć ich potencjał w obszarze zatrudnienia, konkurencyjności i zapewnienia wzrostu gospodarczego. Wśród tych umiejętności, praca zespołowa, kreatywne myślenie, rozwiązywanie problemów, zdolność adaptacji, elastyczność, proaktywność czyli „przedsiębiorczość” to jedna z ośmiu kluczowych umiejętności określonych na poziomie europejskim jako kluczowe dla przyszłości, należąca do najbardziej pożądanych na rynku pracy.

Informacje na temat projektu można znaleźć w ulotce:

oraz na stronie internetowej projektu www.ent4neet.associazionelkl.it jak również w mediach społecznościowych (Facebook: @Ent4Neet, Instagram).