Polityka prywatności

Strona www.faqm.pl jest prowadzona przez Fundację PROFESJONALNI AKTYWNI QLUTURALNI MŁODZI (akronim FAQM). Fundacja działa zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych według  „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.” (RODO), które weszły w życie w dniu 25 maja 2018 roku. Fundacja dokłada starań aby zabezpieczyć Państwa dane.

Dbając o ochronę Państwa danych osobowych a także stosując się do obowiązującego prawa informujemy, że przetwarzanie danych osobowych może odbywać się za Państwa zgodą. Dane te mogą pojawić się w korespondencji z wykorzystaniem poczty elektronicznej (m.in. adres e-mail, nazwisko, numer telefonu). Dane przekazane przez Państwa przetwarzane są przez Fundację celem realizacji zadań statutowych i tylko w takim zakresie oraz czasie niezbędnym do wykonania podjętych działań. Państwa dane będą przechowywane do czasu zakończenia sprawy z jaką się Państwo do nas zwróciliście. Zostaną one usunięte po zakończeniu realizacji zadania o ile nie zaistnieje obowiązek prawny ich dalszego przechowywania. Fundacja w nie prowadzi profilowania osób. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim w szczególności uprawnionym organom państwa na ich żądanie lub innym podmiotom tylko mocą obowiązującego prawa. Dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom komercyjnym, w tym w zwłaszcza do celów promocyjnych lub marketingowych. Wgląd do Państwa danych mają tylko osoby upoważnione.

Na stronie Fundacji mogą pojawić się treści osadzone (artykuły, zdjęcia, filmy, linki) co oznacza, że treści osadzone działają tak jakby odwiedzający wszedł na inną stronę. Mimo, że Fundacja dokłada starań o zachowanie bezpieczeństwa należy mieć świadomość, iż kontaktując się za pośrednictwem Internetu istnieje zagrożenie bezpieczeństwa informatycznego w tym ataków hakerskich lub złośliwego oprogramowania. Korzystając z dostępnych funkcji sprzętowych oraz przeglądarki mogą Państwo określić zakres prywatności (np. cookies).

Administratorem danych ze strony www.faqm.pl jest Zarząd Fundacji PROFESJONALNI AKTYWNI QLUTURALNI MŁODZI z siedzibą w Radomiu ul. Struga 1, 26-600 Radom e-mail: fundacjafaqm@gmail.com  W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt.

Mają Państwo prawo do dostępu, usuwania, przenoszenia, korekty, ograniczenia przetwarzania oraz wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że nastąpiło naruszenie prawa.