Aktualności

Zaczynamy realizację kolejnego projektu międzynarodowego pt: YOPEDRIA

Już za kilka dni odbędzie się pierwsze z długo wyczekiwanych i przesuwanych przez pandemię działań w ramach międzynarodowego projektu pt:”Young People for the Development of Rural and Isolated Areas” (YOPEDRIA) realizowanego przez Fundację FAQM w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z Włoch (koordynator projektu), Belgii, Bośni i Hercegowiny, Montenegro i Serbii.
Celem projektu jest wymiana doświadczeń i realizacja ścieżki formacyjno-edukacyjnej przez osoby pracujące z młodzieżą, wychowawców, młodych wolontariuszy i młodych ludzi zainteresowanych rozwijaniem działań młodzieżowych na rzecz osób defaworyzowanych ze względu na miejsce zamieszkania.
Realizowane w trakcie projektu działania z jednej strony są odpowiedzią na potrzeby związane z integracją, aktywnością obywatelską i rozwojem osobistym młodych Europejczyków, a z drugiej wspierają rozwój zawodowy osób pracujących z młodzieżą w terenie oraz ich umiejętności związane z rozpoznawaniem potrzeb i wymagań grup docelowych.
W dniach 16-22 maja 2022 odbędzie się wizyta studyjna w Belgii, podczas której uczestnicy z Polski reprezentowani przez Fundację FAQM oraz naszych lokalnych partnerów: Fundację Macte Animo i II Liceum im. W.Broniewskiego w Koszalinie będą mieli możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami z krajów partnerskich i poznania najlepszych praktyk dotyczących metod pracy z młodzieżą w lokalnych organizacjach i centrach młodzieży.
Projekt finansowany z Programu Erasmus Plus.

Świąteczny grudzień 2021

W pięknej scenerii odrestaurowanej Kamienicy Deskurów w Radomiu odbyła się 21 grudnia Wigilia dla środowisk radomskich organizacji pozarządowych. Uroczystość zorganizowały władze miasta. Spotkanie było także okazją do wyróżnienia tych organizacji, których działalność w sposób szczególny zapisała się w mijającym roku. Była to również dobra okazja do spotkań, rozmów i nawiązywania kontaktów co wcale nie jest łatwe z uwagi na ograniczenia dotyczące spotkań w szerszym gronie. Na sali nie zabrakło przedstawicieli Fundacji FAQM.

Korzystając z tej uroczystej chwili pragniemy Państwu złożyć serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku 2022 ciekawych i udanych wyzwań.

Zarząd Fundacji FAQM

Fundacja FAQM świętuje 5 urodziny

27 listopada odbyła się uroczysta urodzinowa kolacja Fundacji FAQM. Wieczór poprzedziła wizyta w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” oraz spacer po Radomiu. Spotkanie było doskonałą okazją do zaprezentowania dotychczasowego dorobku fundacji oraz planowania kolejnych działań.

Wszystkim naszym gościom, partnerom, przyjaciołom, wolontariuszom, sprzymierzeńcom i dobrym duchom dziękujemy za wspólne 5 lat działań. Mamy nadzieję, że kolejne świętowanie w jeszcze większym gronie już wkrótce.

Zapraszamy do obejrzenia galerii urodzinowych zdjęć.

/dostęp po kliknięciu na zdjęcie/

Goście z Hiszpanii w Radomiu

W ramach projektu finansowanego ze środków UE grupa 25 uczniów z Hiszpanii wraz z dwojgiem opiekunów gościła w Radomiu w dniach 11 – 14 listopada 2021 w ramach projektu „HEENTREDIGComp”. Cele projektu to m.in. edukacja nieformalna w tym nauczanie  młodych ludzi kreatywności, zdolności do podejmowania ryzyka, pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, adaptacji w innym środowisku czy rozwój umiejętności cyfrowych.

Częścią projektu była wizyta w Polsce w tym pobyt w Radomiu gdzie dzięki współpracy z Fundacją FAQM zorganizowano spotkania w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. Anna Malczewska, reprezentująca OHP opowiedziała jakiego wsparcia udziela ta instytucja osobom młodym. Ponadto goście z Hiszpanii mogli zobaczyć jak wygląda praktyczna nauka zawodu o specjalności fryzjerstwo. Z zainteresowaniem oglądano także wystawy prezentowane w Mazowieckim Centrum Sztuki „Elektrownia”. Zaciekawienie wzbudziła również historia tej mazowieckiej placówki kultury. Goście z Hiszpanii otrzymali także drobne upominki  od władz samorządu Mazowsza przekazane przez Wiolettę Kotkowską, wicedyrektor Centrum Sztuki. Przedstawiciele Fundacji FAQM przygotowali dla uczestników projektu prezentacje poświęcone tematyce mobilności w Europie oraz  europejskim programom w dla młodzieży.  Młodym Hiszpanom przedstawiono także prezentację przybliżającą Polskę, Mazowsze i Radom.  Kolejnym etapem projektu będzie wyłonienie najlepszego pomysłu młodych ludzi na przedsiębiorczość. Finaliści pojadą do Ankary gdzie zaprezentują się wśród uczestników z Turcji, Grecji i Włoch.

Mamy nadzieję, że wizyta w Radomiu zaowocuje kolejnymi i zainspiruje do poznawania polskiej kultury oraz wymiany dobrych praktyk w obszarze pracy z młodzieżą.

Kompetencje na rynku pracy – ankieta

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej umiejętności przekrojowych uznanych obecnie za najbardziej pożądane na rynku pracy. Badanie jest częścią międzynarodowego projektu “Ent4NEET – edukacja przedsiębiorczości dla NEET”. W grupie określanej jako NEET znajdują się ludzie młodzi w wieku 15- 29 lat, którzy z różnych przyczyn jednocześnie nie uczą się, nie pracują, nie przygotowują do zawodu uczestnicząc w różnych formach samokształcenia.

Zwracamy się do przedsiębiorców, menedżerów firm, ekspertów do spraw zasobów ludzkich oraz ekspertów do spraw rynku pracy o pomoc w realizacji tego badania. Wyniki pozwolą nam opracować najbardziej optymalny program wsparcia dla osób poszukujących zatrudnienia z grupy NEET w zakresie zidentyfikowanych umiejętności, co mamy nadzieję przyczyni się do poprawy sytuacji młodych ludzi na rynku pracy, a pracodawcom zapewni kadrę o wymaganych umiejętnościach.

Ankiety są przeprowadzane równocześnie w Polsce, w Szwecji, na Słowenii, w Hiszpanii i we Włoszech. Z przyjemnością prześlemy do Państwa raport z wyników naszych badań.

Dostęp do ankiety

Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 7 minut.

Ankiety będą aktywne do 25 września 2021 roku.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie.

Zarząd Fundacji FAQM

Kolejne międzynarodowe partnerstwo Fundacji FAQM

Dzięki wsparciu finansowemu Programu Erasmus Plus,  dnia 1.04.2021 rozpoczął się dwudziestoczteromiesięczny  projekt pt.: „ENT4NEET.” Jest to kolejna międzynarodowa współpraca  Fundacji proFesjonalni Aktywni Qlturalni Młodzi z Radomia, która tym razem będzie dotyczyć problemu młodzieży pozostającej poza sferą zatrudnienia i edukacji.

Partnerami w projekcie są organizacje działające na rzecz młodzieży z Włoch, Hiszpanii, Słowenii, Szwecji oraz Polski. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk w zakresie aktywizacji młodzieży w różnych obszarach w tym aktywizacji zawodowej i zidentyfikowania kluczowych kompetencji miękkich z punktu widzenia przedsiębiorców na lokalnym rynku pracy w każdym kraju uczestniczącym w projekcie. Na bazie tych działań powstanie poradnik zawierający moduł szkoleniowy do wykorzystania przez nauczycieli i pracowników młodzieżowych zaangażowanych we wspieranie młodych ludzi na różnych poziomach edukacji w zakresie rozwijania kompetencji miękkich przydatnych w miejscu pracy i przedsiębiorczości.

Projekt zakłada szereg działań na szczeblu lokalnym jak i międzynarodowym, które między innymi obejmują: badanie wśród lokalnych firm i przedsiębiorstw, międzynarodowe szkolenie pracowników młodzieżowych zakładające testowanie modułu szkoleniowego i wybranych metod pracy z młodzieżą, lokalne warsztaty dla młodzieży dotyczące przedsiębiorczości oraz międzynarodową wymianę młodzieży podczas której młodzi ludzie będą mogli wspólnie z rówieśnikami z innych krajów wymienić się doświadczeniami projektowymi i pogłębić zdobyte umiejętności w grupie międzynarodowej.

Projekt  „Ent4neet” opiera się na  metodach pracy stosowanych w edukacji pozaformalnej w tym uczeniu się przez działanie i dobrowolnym uczestnictwie.

Zapraszamy do śledzenia działań projektowych na naszej stronie internetowej i facebooku oraz angażowania się w działania pozaformalne z Fundacją FAQM.

Poradnik szkoleniowy Inclusive Youth Work. Praca z młodzieżą metodami włączającymi.

Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce poradnik szkoleniowy dla pracowników młodzieżowych, w którym znaleźć można najlepsze praktyki i sprawdzone metody pracy z młodzieżą do wykorzystania na wszystkich etapach procesu szkoleniowego. Publikacja jest efektem dwuletniej pracy ekspertów z Armenii, Estonii, Gruzji i Polski w ramach projektu Inclusive Youth Work.

Poniżej można bezpłatnie pobrać poradnik w wersji polskiej i angielskiej:


Projekt sfinansowany ze środków Programu Erasmus Plus

5 urodziny Fundacji FAQM

 

Fundacja proFesjonalni Aktywni Qlturalni Młodzi obchodzi w 2021 roku piąte urodziny. Bardzo dziękujemy naszym przyjaciołom i partnerom za wszystkie życzenia urodzinowe. Będziemy starali się jeszcze aktywniej działać na rzecz młodzieży, włączania, uczenia międzykulturowego, edukacji i innych ważnych w naszym życiu obszarów. Mamy nadzieję, że niedługo sytuacja epidemiologiczna pozwoli nam na wspólne zdmuchnięcie świeczek z naszego urodzinowego tortu.

Z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami zdrowia,

Zarząd Fundacji FAQM