Aktualności

Świąteczny grudzień 2021

W pięknej scenerii odrestaurowanej Kamienicy Deskurów w Radomiu odbyła się 21 grudnia Wigilia dla środowisk radomskich organizacji pozarządowych. Uroczystość zorganizowały władze miasta. Spotkanie było także okazją do wyróżnienia tych organizacji, których działalność w sposób szczególny zapisała się w mijającym roku. Była to również dobra okazja do spotkań, rozmów i nawiązywania kontaktów co wcale nie jest łatwe z uwagi na ograniczenia dotyczące spotkań w szerszym gronie. Na sali nie zabrakło przedstawicieli Fundacji FAQM.

Korzystając z tej uroczystej chwili pragniemy Państwu złożyć serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku 2022 ciekawych i udanych wyzwań.

Zarząd Fundacji FAQM

Fundacja FAQM świętuje 5 urodziny

27 listopada odbyła się uroczysta urodzinowa kolacja Fundacji FAQM. Wieczór poprzedziła wizyta w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” oraz spacer po Radomiu. Spotkanie było doskonałą okazją do zaprezentowania dotychczasowego dorobku fundacji oraz planowania kolejnych działań.

Wszystkim naszym gościom, partnerom, przyjaciołom, wolontariuszom, sprzymierzeńcom i dobrym duchom dziękujemy za wspólne 5 lat działań. Mamy nadzieję, że kolejne świętowanie w jeszcze większym gronie już wkrótce.

Zapraszamy do obejrzenia galerii urodzinowych zdjęć.

/dostęp po kliknięciu na zdjęcie/

Goście z Hiszpanii w Radomiu

W ramach projektu finansowanego ze środków UE grupa 25 uczniów z Hiszpanii wraz z dwojgiem opiekunów gościła w Radomiu w dniach 11 – 14 listopada 2021 w ramach projektu „HEENTREDIGComp”. Cele projektu to m.in. edukacja nieformalna w tym nauczanie  młodych ludzi kreatywności, zdolności do podejmowania ryzyka, pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, adaptacji w innym środowisku czy rozwój umiejętności cyfrowych.

Częścią projektu była wizyta w Polsce w tym pobyt w Radomiu gdzie dzięki współpracy z Fundacją FAQM zorganizowano spotkania w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. Anna Malczewska, reprezentująca OHP opowiedziała jakiego wsparcia udziela ta instytucja osobom młodym. Ponadto goście z Hiszpanii mogli zobaczyć jak wygląda praktyczna nauka zawodu o specjalności fryzjerstwo. Z zainteresowaniem oglądano także wystawy prezentowane w Mazowieckim Centrum Sztuki „Elektrownia”. Zaciekawienie wzbudziła również historia tej mazowieckiej placówki kultury. Goście z Hiszpanii otrzymali także drobne upominki  od władz samorządu Mazowsza przekazane przez Wiolettę Kotkowską, wicedyrektor Centrum Sztuki. Przedstawiciele Fundacji FAQM przygotowali dla uczestników projektu prezentacje poświęcone tematyce mobilności w Europie oraz  europejskim programom w dla młodzieży.  Młodym Hiszpanom przedstawiono także prezentację przybliżającą Polskę, Mazowsze i Radom.  Kolejnym etapem projektu będzie wyłonienie najlepszego pomysłu młodych ludzi na przedsiębiorczość. Finaliści pojadą do Ankary gdzie zaprezentują się wśród uczestników z Turcji, Grecji i Włoch.

Mamy nadzieję, że wizyta w Radomiu zaowocuje kolejnymi i zainspiruje do poznawania polskiej kultury oraz wymiany dobrych praktyk w obszarze pracy z młodzieżą.

Kompetencje na rynku pracy – ankieta

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej umiejętności przekrojowych uznanych obecnie za najbardziej pożądane na rynku pracy. Badanie jest częścią międzynarodowego projektu “Ent4NEET – edukacja przedsiębiorczości dla NEET”. W grupie określanej jako NEET znajdują się ludzie młodzi w wieku 15- 29 lat, którzy z różnych przyczyn jednocześnie nie uczą się, nie pracują, nie przygotowują do zawodu uczestnicząc w różnych formach samokształcenia.

Zwracamy się do przedsiębiorców, menedżerów firm, ekspertów do spraw zasobów ludzkich oraz ekspertów do spraw rynku pracy o pomoc w realizacji tego badania. Wyniki pozwolą nam opracować najbardziej optymalny program wsparcia dla osób poszukujących zatrudnienia z grupy NEET w zakresie zidentyfikowanych umiejętności, co mamy nadzieję przyczyni się do poprawy sytuacji młodych ludzi na rynku pracy, a pracodawcom zapewni kadrę o wymaganych umiejętnościach.

Ankiety są przeprowadzane równocześnie w Polsce, w Szwecji, na Słowenii, w Hiszpanii i we Włoszech. Z przyjemnością prześlemy do Państwa raport z wyników naszych badań.

Dostęp do ankiety

Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 7 minut.

Ankiety będą aktywne do 25 września 2021 roku.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie.

Zarząd Fundacji FAQM

Kolejne międzynarodowe partnerstwo Fundacji FAQM

Dzięki wsparciu finansowemu Programu Erasmus Plus,  dnia 1.04.2021 rozpoczął się dwudziestoczteromiesięczny  projekt pt.: „ENT4NEET.” Jest to kolejna międzynarodowa współpraca  Fundacji proFesjonalni Aktywni Qlturalni Młodzi z Radomia, która tym razem będzie dotyczyć problemu młodzieży pozostającej poza sferą zatrudnienia i edukacji.

Partnerami w projekcie są organizacje działające na rzecz młodzieży z Włoch, Hiszpanii, Słowenii, Szwecji oraz Polski. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk w zakresie aktywizacji młodzieży w różnych obszarach w tym aktywizacji zawodowej i zidentyfikowania kluczowych kompetencji miękkich z punktu widzenia przedsiębiorców na lokalnym rynku pracy w każdym kraju uczestniczącym w projekcie. Na bazie tych działań powstanie poradnik zawierający moduł szkoleniowy do wykorzystania przez nauczycieli i pracowników młodzieżowych zaangażowanych we wspieranie młodych ludzi na różnych poziomach edukacji w zakresie rozwijania kompetencji miękkich przydatnych w miejscu pracy i przedsiębiorczości.

Projekt zakłada szereg działań na szczeblu lokalnym jak i międzynarodowym, które między innymi obejmują: badanie wśród lokalnych firm i przedsiębiorstw, międzynarodowe szkolenie pracowników młodzieżowych zakładające testowanie modułu szkoleniowego i wybranych metod pracy z młodzieżą, lokalne warsztaty dla młodzieży dotyczące przedsiębiorczości oraz międzynarodową wymianę młodzieży podczas której młodzi ludzie będą mogli wspólnie z rówieśnikami z innych krajów wymienić się doświadczeniami projektowymi i pogłębić zdobyte umiejętności w grupie międzynarodowej.

Projekt  „Ent4neet” opiera się na  metodach pracy stosowanych w edukacji pozaformalnej w tym uczeniu się przez działanie i dobrowolnym uczestnictwie.

Zapraszamy do śledzenia działań projektowych na naszej stronie internetowej i facebooku oraz angażowania się w działania pozaformalne z Fundacją FAQM.

Poradnik szkoleniowy Inclusive Youth Work. Praca z młodzieżą metodami włączającymi.

Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce poradnik szkoleniowy dla pracowników młodzieżowych, w którym znaleźć można najlepsze praktyki i sprawdzone metody pracy z młodzieżą do wykorzystania na wszystkich etapach procesu szkoleniowego. Publikacja jest efektem dwuletniej pracy ekspertów z Armenii, Estonii, Gruzji i Polski w ramach projektu Inclusive Youth Work.

Poniżej można bezpłatnie pobrać poradnik w wersji polskiej i angielskiej:


Projekt sfinansowany ze środków Programu Erasmus Plus

5 urodziny Fundacji FAQM

 

Fundacja proFesjonalni Aktywni Qlturalni Młodzi obchodzi w 2021 roku piąte urodziny. Bardzo dziękujemy naszym przyjaciołom i partnerom za wszystkie życzenia urodzinowe. Będziemy starali się jeszcze aktywniej działać na rzecz młodzieży, włączania, uczenia międzykulturowego, edukacji i innych ważnych w naszym życiu obszarów. Mamy nadzieję, że niedługo sytuacja epidemiologiczna pozwoli nam na wspólne zdmuchnięcie świeczek z naszego urodzinowego tortu.

Z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami zdrowia,

Zarząd Fundacji FAQM

 

iYWnspiracje do pracy z młodzieżą – konferencja podsumowująca projekt Inclusive Youth Work, 20 marca 2021 r.

Zarząd Fundacji proFesjonalni Aktywni Qlturalni Młodzi ma zaszczyt zaprosić na wydarzenie „iYWnspiracje do pracy z młodzieżą – konferencja podsumowująca projekt Inclusive Youth Work.”

Konferencja „iYWnspiracje do pracy z młodzieżą – konferencja podsumowująca projekt Inclusive Youth Work” skierowana jest przede wszystkim do pracowników młodzieżowych, nauczycieli, opiekunów wolontariatu, wolontariuszy, liderów grup nieformalnych oraz wszystkich zainteresowanych pracą z młodzieżą. Wraz z zaproszonymi gośćmi zastanowimy się nad metodyką pracy z różnymi grupami i sposobami motywowania młodych ludzi do podejmowania działań na rzecz innych.

Porozmawiamy o korzyściach płynących z podejmowania działań wolontarystycznych jak również o tym, czy mogą być potwierdzone i wykorzystane w innych dziedzinach życia na przykład na rynku pracy. Zaprezentowane zostaną również rezultaty międzynarodowego projektu Inclusive Youth Work.

Konferencja odbędzie się on-line 20 marca 2021 roku w godzinach 12:00 – 15:00,

zapewniamy tłumaczenie na polski język migowy.

Udział w konferencji jest bezpłatny, zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeajhUwH5CiyLXPF9q7a-qD7cKRwX3ceQFOz8CXUE5updBqFw/viewform?usp=sf_link

Na zgłoszenia czekamy do 18 marca 2021. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają dostęp do wydarzenia oraz materiały pokonferencyjne.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Wolontariat międzynarodowy pozwala rozwinąć skrzydła

11 lutego odbyło się spotkanie podsumowujące działania Kingi podczas wolontariatu międzynarodowego w Portugalii. Sytuacja pandemiczna nie przeszkodziła wolontariuszce w realizacji zaplanowanych działań.  Podczas półrocznego wolontariatu Kinga wraz z innymi wolontariuszami zrealizowała szereg aktywności na rzecz społeczności lokalnej m.in. badanie dostępności przestrzeni publicznej dla osób poruszających się na wózkach, zajęcia artystyczne, językowe i kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Już wkrótce będziemy mogli posłuchać o doświadczeniach Kingi podczas pobytu w Portugalii ponownie. Będziemy informować. Dzięki Kinga i powodzenia realizacji kolejnych projektów!

Wspólne świętowanie Dni Erasmusa 15-17.10.2020

#ErasmusDays

Już za kilka dni obchodzić będziemy nie tylko Polsce, ale i we wszystkich krajach, w których realizowane są projekty w ramach Programu Erasmus Plus wspólne świętowanie mające na celu upowszechnienie rezultatów projektów realizowanych w ramach tego programu tak o zasięgu lokalnym jak i międzynarodowym.

Fundacja FAQM w tym roku aktywnie włącza się w to świętowanie .

16 października 2020 o godz. 10:30 zapraszamy do wysłuchania podcastu pt.: „Sztuka współpracy”, w którym wystąpią członkowie naszej fundacji i opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z projektami w ramach Programu Erasmus Plus jak również innymi działaniami międzynarodowymi i ich wpływie na różne obszary życia.

17 października 2020 o godz. 11:00 zapraszamy do Jastrzębi na dołączenie do naszej drużyny biorącej udział w e-biegu Erasmusa lub (jeśli ta forma sportu bardziej Wam odpowiada) do kibicowania nam podczas tego wyzwania.

Zapraszamy!